Menu Toggle

Privacy

Wonen in Arnhem ( hierna Rodi Vastgoedbeheer) respecteert uw privacy; wij dragen dan ook te allen tijde zorg dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Rodi Vastgoedbeheer en de website www.woneninarnhem.nl.

 Rodi Vastgoedbeheer verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor uw persoonlijke informatie is verzameld en in overeenstemming met deze Privacyverklaring (hierna: “verklaring”). Wij zullen deze verklaring regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt, die vereist zijn om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Gebruik van onze diensten

Indien u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u zich bij inschrijft om kans te maken op een huurwoning, gaat u ermee akkoord dat wij u op de hoogte (kunnen) houden van nieuws en/of ons huuraanbod. Indien u dit niet wenselijk vindt kun u zich voor de nieuwsbrief uitschrijven. Uw gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij vragen uw gegevens ten dienste van onze zorgplicht en/of ter uitvoering van een huurovereenkomst.

Toegang tot uw gegevens

Rodi Vastgoedbeheer verstrekt uw persoonlijke informatie alleen aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van onze werkzaamheden; of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij onze werkzaamheden (bijvoorbeeld wanneer u een reparatieverzoek indient als u last heeft van een lekkage). Wij verstrekken aan derde partijen enkel uw contactgegevens (Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat er een afspraak met u gemaakt kan worden. Rodi Vastgoed waarborgt u dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt door een derde partij. Onze medewerkers zullen altijd vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging van uw gegevens

Rodi Vastgoedbeheer heeft gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen, om uw persoonlijke informatie zo goed als mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, openbaarmaking of vernietiging van uw gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie via een verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database. Ook van onze derde partijen verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang en onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijn van uw gegevens

Rodi Vastgoedbeheer zal uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is en/of wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt en wat vanuit de wet- en regelgeving is voorgeschreven. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Rodi Vastgoed Beheer  heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat deze gecorrigeerd worden, neem dan contact met ons op. Voordat wij gegevens aan u kunnen doorgeven of onjuistheden kunnen corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit.

Cookiebeleid

De website van Rodi Vastgoedbeheer maakt geen gebruikt van cookies. Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het doel van deze verordening is het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens. 

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, kent de AVG verschillende rechten. Meer informatie over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen 

Indien u een vraag heeft over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar: info@woneninarnhem.nl.

Rodi Vastgoedbeheer waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-10-2019.